Genişletilmiş Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Toplantısı..

.BİLGİLENDİRME

20 Nisan 2016 tarihinde yapılacağı duyurulan “Genişletilmiş Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Toplantısı” çok sayıdaki üyemizin katılımıyla belirtilen gün ve yerde gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu toplantı sırasında katılımcılara Yönetim Kurulumuzun göreve başladığı 16.01.2016 tarihinden iş bu toplantı tarihine kadar olan dönem içinde gerçekleştirilen tüm faaliyetler ve mevcut mali durum hakkında açıklayıcı bilgi verilmiş olup söz konusu bilgileri içeren tablolar ayrıca Şubemiz ilan panosuna da asılmıştır.

Bundan böyle tüm üyelerimizin, Şube Yönetimimiz tarafından gerçekleştirilen faaliyetler, gerçekleştirilmesi planlanan projeler ve mali durum hakkında bilgilendirilmesine devam edilecektir.

Toplantıya katılarak Şubemize katkı veren üyelerimize teşekkür ederiz.

Saygılarımızla.


Mülkiyeliler Birliği
İzmir Şubesi Yönetimi