Dr. Serdar Şahinkaya "İzmir İktisat Kongresi Konferansı"

MÜLKİYELİLER  ve MÜLKİYE DOSTLARI

TÜRKİYE (İZMİR) İKTİSAT KONGRESİ

KONFERANSINDA BULUŞTU

 

İzmir’de tam 96 yıl önce 17 Şubat – 4 Mart tarihleri arasında gerçekleşen Türkiye İktisat Kongresi, Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi tarafından mercek altında alındı.  Türkan Saylan Kültür Merkezinde düzenlen konferansta Dr. Serdar Şahinkaya konuşmasına “Shakespeare’in; “Bütün dünler, yarınları aydınlatan fenerlerdir!” sözüyle giriş yaptı. Neredeyse yaşanmış büyük bir yangının dumanlarının hala tüttüğü bir şehirde,  Kurtuluş Savaşından tam beş ay sonra Türkiye’nin dört bir yanından gelen 1135 delege ile bir kongre gerçekleştirmenin neredeyse inanılmaz olduğunu belirten Şahinkaya, o koşullar altında dahi İzmir’e gelen konukların birçoğunun evlerde misafir edildiği bir kongre lojistiği oluşturulduğunu ifade etti.

 

Konferansta İktisat Kongresinin Lozan Barış Anlaşması görüşmelerinin kesintiye uğraması ile ilgili olmadığının altını çizen Dr. Şahinkaya, dönemin İktisat Vekili Mahmut Esat Bozkurt’un aylar öncesinden Gazi Paşa ile istişare halinde kongre hazırlıklarının sürdürüldüğünü vurguladı.

 

Kongre öncesinde 3 Şubat 1923 günü Gazi Mustafa Kemal’in İzmirli 500 kadınla yaptığı toplantıda “Kadınsız kalkınma olmaz” mesajını net bir şekilde ileterek kurulacak yeni devletin kadın – erkek omuz omuza ilmik ilmik örülmesi gerektiği hususlarına da dikkat çekildi.

 

Şahinkaya bu kongre dolayısıyla toplumsal sınıflar bağlamında çiftçi, tüccar, işçi ve sanayicilerin ilk kez bir araya geldiğini belirtirken kongrede 34 maddelik taleplerini sunan ve bu taleplerin içinde  1 Mayıs kutlamasına da yer veren işçi sınıfına büyük bir saygıyla yaklaşıldığını anlattı.

 

Kılıcı ile beş ay önce emperyalizmi Ege’de denize gömen muzaffer orduların komutanı  Mustafa Kemal’in açış konuşmasındaki “kılıç – saban ikilemi” vurgulanarak artık kılıcın değil sabanın yani üretimin  ön plana geçeceği bir stratejik tercihin belirlendiği ifade edildi.

 

Kongrenin önemli aktörleri olan Gazi Mustafa Kemal ve Mahmut Esat Bozkurt’un daha modern, aydınlanmacı bir çizgi üzerinde olduklarını ileri süren Şahinkaya, Kazım Karabekir’in çizgisini daha tutucu ve ve “bir lokma – bir hırkacı” olarak değerlendirdi. Şahinkaya’ya göre İzmir İktisat Kongresi 1923 Türkiye’sinin iktisadi bir panoramasıdır, en önemli eksiklik bilgidir ve tüm kesimler eğitim talep etmektedir. Bunun yanı sıra kredi ihtiyacı dolayısıyla ihtisas bankalarına ihtiyaç duyulduğu da dile getirilmiştir.  

 

Kongre sonucunda kabul olunan 291 maddenin sonradan Cumhuriyet Halk Partisinin programına dönüştüğünü belirten Şahinkaya, buna karşın  Kongre sonuç bildirgesi  olan Misak-ı İktisadi’nin oldukça cılız ve devrimci perspektiften uzak bir şekilde hazırlandığını bunda da Lozan Barış Anlaşması çalışmaları nedeniyle  Mustafa Kemal’in İktisat Vekili Mahmut Esat Bozkurt’la birlikte kongrenin sonucunu beklemeden İzmir’den ayrılmalarının rolü olduğuna değindi.

 

Kongre tutanak ve belgelerinden oluşan balya ve sandıklarının kaybolmasının oldukça manidar olduğunu belirten Şahinkaya, kongrenin yapıldığı Hamparsumyan Han’ın  yıkılması ve yerine otopark yapılmasının oldukça düşündürücü olduğunu, bu alana yapılan İzmir İktisat Kongresi Anıtının ise oldukça sönük kaldığını ve İzmir  / İzmirlilerin Kongre’nin hatıratının daha canlı ve gerçekçi biçimde yeniden projelendirilmesinin isabetli olacağını gereğini vurguladı.

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ

Tüm resimler için linki tıklayınız http://www.mulkiyeizmir.org.tr/Galeri/107-drserdar-sahinkaya---izmir-iktisat-kongresi-konferansi-02032019

 

Haber Fotoğrafı