İzmir'in Ekonomik Geleceği Tartışıldı

İZMİR SMMMO’DA İZMİR EKONOMİSİNİN GELECEĞİ TARTIŞILDI

2 Nisan 2019 Salı günü İzmir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası İzmir Ekonomisinin geleceğinin tartışıldığı bir panele ev sahipliği yaptı. Odanın Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi ile birlikte gerçekleştirdiği panelin moderatörlüğünü Rıfat T. Nalbantoğlu yaptı. Panele konuşmacı olarak gazeteci Dilek Gappi ve ekonomist Dr. Serdar Şahinkaya katıldılar. Panelin açılış konuşmasını yapan Oda Başkanı Vedat Adak “Çok zor günlerden geçtik ve geçmeye devam ediyoruz. Ekonomik ve siyasal anlamda çok sıkıntılı günler geçiriyoruz. En son yerel seçimler bir nebze nefes almamızı sağlasa da sıkıntılarımızın devam edeceği ortada. Bugüne kadar sadece inşaat sektörüyle ülkeyi ayakta tutmaya çalışan, sadece sıcak parayla günü geçiren ekonomik anlayışla gelinecek noktanın burası olacağı aşikardı. Ama ülke yöneticileri duvara toslamadan bu durumu anlayamadılar maalesef. Ama umutsuz olmaya gerek yok, bundan sonra bu yanlışlardan vazgeçerek artık üreten bir ekonomik politikaya yönelerek ülkenin kalkınması sağlanabilir diye düşünüyorum ” dedi.

Mülkiyeliler Birliği Derneği İzmir Şubesi Başkanı Dr. Ayhan Bülent Toptaş ise, "Hepimiz seçim yorgunuyuz ama görev bizi çağırıyor. Ekonominin ne kadar önemli olduğunu 31 Mart seçimlerinde de gördük. Ekonomi sizi getirir veya götürür. Seçmenlerin oylarını büyük ölçüde ekonomik performans göstergeleri olan işsizlik, enflasyon ve büyüme belirliyor. Ekonomi sadece siyasetle değil, sosyal ve kültürel alanla da ciddi bir etkileşim içinde. Türkiye ekonomisi için İzmir çok önemli. 4.5 milyon kişinin yaşadığı bir şehir ve stratejik konumda  önemli bir liman şehri. Türkiye için de aynı zamanda bir umut şehri, burada güzel şeyler yaparsak Türkiye'nin geri kalanına büyük bir motivasyon sağlayacağımıza eminim. Tartışarak konuşarak kentimizin geleceği için oluşturulacak politikalara fikren katkı sağlamalıyız” dedi.

Gazeteci Dilek Gappi sunumunda ülke gerçekleri ile kentin gerçeklerinin birbirine paralel olduğunu, Türkiye’nin dış borç stokunun çok yüksek olduğunu, kapasite kullanım oranlarının düştüğünü, İzmir’de ise genç işsizliğin Türkiye ortalaması üzerine çıktığını belirtti. İzmir’le ilgili bazı olumlu göstergelerin mevcut olduğunu belirten Gappi, İzmir’in kadın istihdamında Türkiye birincisi olduğunu, dış ticaret fazlası verdiğini, kaliteli insan kaynağına sahip olduğunu ve şehrin bilim ve teknolojide belirli bir seviyeyi yakaladığını ifade etti. Gappi, İzmir’in ışığının tarım olduğunu, tarım ve tarıma dayalı gıda sanayisine önem verilmesi, verimli tarım arazilerinin imara açılmaması gerektiğini anlattı. Sözleşmeli üretim, soğuk hava, paketleme ve markalaşmanın önemine değinen Gappi, yeni bir turizm anlayışı ile yeni turizm destinasyonlarının oluşturulmasını önerdi.Dr. Serdar Şahinkaya İzmir’in Türkiye’nin gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payının % 6 civarında kilitlendiğini, İzmir’de iktisadi faaliyetin Türkiye’ye göre payının gerileme içinde olduğunu, önemli imkanlara sahip bu şehrin kişi başına gelir düzeyi bakımından Türkiye’de beşinci kent olmasını yadırgadığını ifade etti. Şahinkaya, İzmir’de işsizliğin Türkiye geneline göre daha yüksek oranda olmasının, toplam üretim içinde tarım sektörünün üretim payının gerilemesinin,  konut stokunun yaşlanmasının, ülkedeki tehlikeli atığın %25’nin İzmir’den çıkmasının, nüfusunun yaşlanmasının kentin önemli sorunları olduğunu belitti. İzmir’in Türkiye’de kıyıların % 8 ‘ine sahip olduğunu, 17 ilçesinin denize kıyısının olduğunu ifade eden Şahinkaya İzmir’in geleceğinin bu hususlara dikkat edilerek planlamasının gerektiğini vurguladı. İZKA bunları hayata geçirmekte engeller ve zorluklar karşılaşıldığını belitti.

 

Haber Fotoğrafı