İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel'e Ziyaret

Değerli Mülkiyeliler ve Mülkiye Dostları,

Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu olarak İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel'i ziyaret ettik. Son gelişmelerle beraber kendilerinin yanında olduğumuzu, Türkiye’nin insan haklarına ve evrensel hukuk normlarına uygun mevzuat ve uygulaması içinde olması gerektiğini belirttik.

Baro Başkanı Özkan Yücel de Mülkiye çevresinin desteğini bildiklerini ve önemsediklerini, Barolarla ilgili son düzenlemelerin Anayasa Mahkemesi tarafından bozulacağından ümitli olduklarını söyleyerek Türkiye'de hukukun her türlü iktidar etkilerinden bağımsız olması gerektiğinin altını çizdi.

Özellikle İnsan hakları konusunda İzmir Barosu ve Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesinin ortak çalışmalar yapması konusunda ortaklaşarak dayanışma duyguları içinde ayrıldık.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu

 

Haber Fotoğrafı