İzmir Şube Olağan Genel Kurul Bildirimi

Değerli Mülkiyeliler,

 

Mülkiyeliler Birliği Derneği İzmir Şubesi Genel Kurul Toplantısının 15 Ocak 2022 Cumartesi günü  saat 11.00’de Alsancak, 1453 Sokak No:22 adresinde bulunan Şube binamızda belirtilen tarihte, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde, 22 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 11.00’de aynı adreste çoğunluk aranmaksızın yapılmasına karar verilmiştir.

 

Bilgilerinize sunar; şimdiden camiamız için hayırlı olmasını dileriz.

 

Saygılarımızla.

Mülkiyeliler Birliği Derneği

İzmir Şubesi Yönetim Kurulu

 

 

 GÜNDEM 

 

1.         Başkanın açılış konuşması    

2.         Başkanlık Divanı’nın seçilmesi ve Divana genel kurul tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi

3.         Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

4.         Gelir – Gider Durumu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi

5.         Denetim Kurulu Raporunun okunması ve görüşülmesi

6.         Yönetim Kurulunun ibrasının Genel Kurulun oylamasına sunulması

7.         Denetim Kurulunun ibrasının Genel Kurulun oylamasına sunulması

8.         2022 - 2023 Dönemi Bütçesinin görüşülmesi ve Genel Kurulu onayına sunulması

9.         Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi

10.      Dilek ve öneriler

11.      Kapanış