Yaşam Alanlarında İnsan ve Hayvan Birlikteliği Çalıştayı Sonuç Raporu Yayımlandı

 

Yaşadığımız coğrafyada insan-hayvan ilişkilerinde sorunlar olduğu bilinmektedir. Kentlerdeki diğer canlıları göz ardı eden rant odaklı değişim; kentleri tanımsız hale getirmekte, insanların yaşamını pek çok açıdan olumsuz olarak etkilemekte ve farklı kentsel mekanlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışan canlıları zorlamaktadır.

 

Kırsal alanlarda da insan eliyle yapılan müdahalelerin yol açtığı çevre sorunları, birçok canlı türünün yok olmasına neden olmaktadır.

 

Bu çerçevede yapılacak tüm çalışmalar ve planlamalarda bu hususlara dikkat edilerek, hayvanların da yaşam hakkının korunması ve geliştirilmesi gerektiği inancından hareketle; İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu ile Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi Hayvan Hakları Grubu tarafından ortaklaşa hazırlanan “Yaşam Alanlarında İnsan ve Hayvan Birlikteliği Çalıştayı” İzmir Barosu ev sahipliğinde 11-12 Haziran 2022 tarihlerinde yapıldı.

 

Hiçbir canlının bir başkasının menfaati uğruna eziyet görmediği bir dünyada, hep birlikte yaşamanın da mümkün olduğuna dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Çalıştayın ilk gününde, “Kentsel ve Kırsal Alanlarda Hayvan Hakları”, “Hayvanlar İçin Güvenli Kentler” ve “Kentsel ve Kırsal Alanlarda Kamu Kurumlarının Hayvan Hakları Konusundaki Sorumlulukları” konulu üç oturum yapıldı.

 

Çalıştayın ikinci gününde ise “Birlikte Yaşam ve Toplumsal Farkındalık”, “Kent Yaşamında Hayvan Hakları, “Kent Planlanmasında Hayvanların Yeri”, “Kamu-STK İşbirliği ve Yöntemleri” ve “Doğal Hayatın Korunması ve Geliştirilmesi”konulu atölye çalışmaları yapıldı.

 

Atölye çalışmalarına birçok STK ve meslek odalarından üyeler ile sahada aktif çalışan hayvan hakları aktivistleri ve kamu kurum temsilcileri de katıldı. Katılımcıların öne sürdüğü görüş ve düşünceler doğrultusunda, yaşam alanlarında hayvan ve insan birlikteliğinin sağlıklı ve adil bir şekilde sürmesi için çözüm önerileri dikkate alınarak hazırlanan sonuç raporu yazımız ekinde sunulmuştur. Saygılarımızla. 08.09.2022

 

RAPORU OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Haber Fotoğrafı