BÜLTEN

 

Değerli Mülkiyeliler,

 

Üyelerimiz arasındaki dayanışmayı ve iletişimi artırmak amacıyla Mülkiyeliler Birliği Derneği İzmir Şubesi olarak 3 ya da 6 ayda bir yayınlanmak üzere bülten çıkartılması planlanmaktadır. Söz konusu bültende yayımlanmasını istediğiniz bilimsel ve özgün yazılarınızı, hikâyelerinizi, şiirlerinizi, atama ya da görevden ayrılma gibi haberlerinizi ya da ilginç gezi anılarınız gibi yazılarınızı Derneğimize gönderebilirsiniz.

 

Çıkarılması planlanan bültenle ilgili genel yayım kuralları aşağıda belirtilmiştir.

 

İlgilenen tüm Mülkiyelilerin ilgisine ve bilgisine sunar, yapacağınız her türlü katkı için şimdiden teşekkür ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

 

Mülkiyeliler Birliği Derneği

İzmir Şubesi Yönetimi

 

 

GENEL YAYIN ESASLARI

 • ·         Yazıların mulbir35@gmail.com adresine ve ayrıca (3) nüsha ıslak imzalı olarak Şubat ayı sonuna kadar Şube Yönetimine gönderilmesi gerekmektedir. 
 • ·         Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi Bülteninde yayımlanan yazıların sorumluluğu yazarına aittir.
 • ·         Gönderilen yazıların yayımlanması Şube Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak olan Bülten Yayın Kurulunun kararına bağlıdır.
 • ·         Bültende yayımlanan yazılara telif ücreti ödenmez.
 • ·         Yazılar yayımlanmasa da yazar(lar)ına iade edilmez. Bülten’de yayımlanan yazıların telif hakkı Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi Bültenine aittir. Bülteninde yayımlanan yazılardan kaynak belirtme koşuluyla alıntı yapmak serbesttir.
 • ·         Tüm yazılar (makale, kitap eleştirisi, anı, gezi notları vb.), MS Word programında, Calibri karakterinde, 11 punto ve 1,5 aralıkla yazılmalıdır. Yazışmaların yapılacağı adres belirtilmeli ve yazar(lar)ın açık posta adres(ler) i yanında, varsa faks numarası ve elektronik posta adres(ler)i de verilmelidir.
 • ·         Yazım dili Türkçe olup, genel yazım kuralları için Türk Dil Kurumu’nun internet sitesinde (www.tdk. org.tr) yayımlanmakta olan esaslar benimsenmelidir.
 • ·         Yazılarda kullanılan grafik, fotoğraf, tablo vb. görseller, metin içerisinde uygun yerlere yerleştirilmelidir. Bu tür görseller Tablo1, Tablo2, Şekil1, Şekil2, Ek1, Ek2 biçiminde sıralanmalıdır.
 • ·         Makaleler için kapak sayfası dışında, metin içerisinde yazar(lar)ın adı yer almamalıdır. Kaynakçada yazar(ar)ın kendi çalışmalarına referans verilmişse, yazar(lar) ın adı yerine yalnızca “Yazar” ifadesi yazılmalı ve yıl belirtilmeli, yazar(lar) ın çalışmalarına dair başka hiçbir bilgi (makale başlığı, kitap adı, vb.) yer almamalıdır.
 •  
 •