Header

My supercool header

Katliama Sessiz Kalmayacağız!
Katliama Sessiz Kalmayacağız!

Katliama Sessiz Kalmayacağız!
Basına yansıyan haberlerden ve siyasilerin yaptığı açıklamalardan öğrendiğimiz üzere; mevcut iktidar sokakta yaşayan hayvanların önce hapsedilmelerini, daha sonra öldürülmelerini düzenleyen bir kanun teklifini Meclis gündemine getirmeye çalışmaktadır.

Yapılan açıklamalarda; sokakta yaşayan köpeklerin toplanarak barınaklara hapsedilecekleri ve 30 gün içerisinde yuvalandırılamayan köpeklerin öldürülecekleri ifade edilmiştir.

Her ne kadar yapılacaklar, “uyutma” ifadesi kullanılarak yumuşatılmaya çalışılsa da bunun adı “katliamdır!”

Bu katliama karşı sessiz kalmamak için 29.05.2024 Çarşamba günü saat 18.30’da sokakta yaşayan tüm hayvanların yaşam hakkını savunmak ve onların sesi olmak adına Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, İzmir Tabip Odası, Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, Ege Kent Konseyleri Birliği  ve İzmir Yaşam Alanları ile bir basın açıklaması yapılacaktır.

Kötülüğe inat iyiliği, ölüme inat yaşamı savunan, masum canların yaşam hakkını korumak isteyen herkesi basın açıklamasına davet ediyoruz.
#sokaktayaşayanhayvanlarsahipsizdeğildir
#sokaktayımyanındayım
#katliamyasasınahayır
#sokaktayaşayanhayvanlaradokunma