Header

My supercool header

Gençlik Çalışmaları Grubu

Mülkiye İzmir Gençlik Çalışmaları Grubu, gençlerin katılımını ve etkileşimini sağlayarak topluma pozitif bir katkıda bulunmayı hedefleyen dinamik bir oluşumdur. Şube, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin İzmir'deki uzantısı olarak, gençlik alanında farkındalık yaratmak ve toplumu dönüştürmek amacıyla çeşitli projeler yürütmeyi planlamaktadır.

Grup, gençlerin potansiyelini ortaya çıkarmak, liderlik becerilerini geliştirmek ve toplumsal sorumluluk bilinci kazandırmak için çeşitli etkinlikler düzenleyecektir. Bunlar arasında eğitim seminerleri, atölye çalışmaları, sosyal sorumluluk projeleri ve kültürel etkinlikler yer almaktadır. Ayrıca, gençler arasında iletişimi artırmak ve ağ oluşturmak için çeşitli platformlar ve etkinlikler düzenlenecektir.

Grup aynı zamanda Erasmus Plus projeleriyle de aktif olarak ilgilenmektedir. Erasmus Plus, gençler arasında kültürel alışverişi teşvik eden ve uluslararası işbirliğini destekleyen Avrupa Birliği'nin programlarından biridir. Mülkiye İzmir Gençlik Çalışmaları Grubu, bu projeler aracılığıyla gençlerin uluslararası deneyimler kazanmalarını ve farklı kültürleri tanımalarını sağlamaktadır.

Grubun temel amacı, gençlerin kendi potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olmak ve onları topluma aktif bir şekilde katılmaya teşvik etmektir. Bu doğrultuda, gençlerin fikirlerine ve önerilerine değer verilerek, onların kendilerini ifade etmeleri ve toplumun bir parçası olarak hissetmeleri sağlanmaktadır.

Grubumuz, gençlerin toplumsal ve bireysel gelişimine katkıda bulunarak daha adil, demokratik ve kapsayıcı bir toplumun oluşumuna destek vermektedir. Grup, gençler arasında dayanışma ve işbirliğini teşvik ederek, gelecek nesillerin daha iyi bir dünya için çalışmasına öncülük etmektedir.

Bu kapsamda herkesi gençlerin potansiyelini ortaya çıkarmak ve topluma olumlu bir etki yapmak için çalışma grubuna katılmaya ve destek vermeye davet etmekteyiz.