İzmir Şubesi

Kamu yararına çalışan Mülkiyeliler Birliği’nin İzmir Şubesi

Zekeriya ÇELİKBİLEKLİ

Muzaffer KOKER

Dündar SOYER

Hakkı GÖRÜN

Orhan HAMURCU

Tarafından 05.09.1965 yılında kurulmuştur.

Onursal başkanımız Hüseyin ÖĞÜTÇEN’dir.