Header

My supercool header

Hayvan Hakları Çalışma Grubu

Mülkiye İzmir Hayvan Hakları Grubu, 09.02.2021 tarihinde kurulmuş, Hayvanların yaşam haklarını savunmak, bu konuda faaliyette bulunmak, kamuoyunun bilgilenmesini sağlamak, ilimizde hayvan hakları konusunda yapılan çalışmalara katılmak, onlara destek vermek, Mülkiyeliler Birliği üyeleri ve dostlarının hayvan haklarının korunması konusundaki duyarlılık ve farkındalığının artırılmasına çalışmak için bir araya gelen gönüllü üyelerden oluşmaktadır.

Bizler, hayvanların duygularını, ihtiyaçlarını ve haklarını anlayan bir toplumun önemini vurguluyoruz. Bu doğrultuda, “yaşam alanlarında insan ve hayvan birlikteliği” ni esas, alarak yuvasız hayvanlarının kısırlaştırılması, tedavi edilmesi, güçten düşmüş hayvanların bakılması ile bunların yaşam alanlarının korunması gerektiğini, yaban hayvanları, deney hayvanları, hayvanat bahçelerinde tutsak olan hayvanlar, kırsal yaşamdaki hayvanların uğradıkları hak ihlali konularına odaklanarak onların yaşam haklarını savunmaya çalışıyoruz.  

Bunun için kamu kurumları, ilgili STK ve meslek odaları ile iş birliği içinde çalışma yürütmeyi ve yasal düzenlemelerin geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Bizlere katılarak, siz de hayvanların sesi olabilir ve onların haklarının korunmasında önemli bir rol oynayabilirsiniz.