Header

My supercool header

Yönetimin Mesajı

Değerli Mülkiyeliler,

 

Şube üyelerimizin dayanışmasını güçlendirmek, birlikteliğimizi artırmak, mezunlarımızın aitlik hissiyatını kuvvetlendirmek için güçlü, genç ve dinamik kadromuz ile Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi yönetimine adayız.

Ülkemizin içerisinden geçtiği bu zorlu günlerde yangına su taşıyan karıncanın inancı ile ülkemizin ihtiyacı olan değerleri savunma sorumluluğunu birleştirmek için, aklımızı, tecrübemizi ve gücümüzü seferber ediyoruz. Sizleri de bu yolda birlikte yürümeye ve katkı yapmaya davet ediyoruz.

Değerli üyelerimiz,

Ülkemiz çoklu bir siyasal ve ekonomik kriz ile mücadele etmekte. Bir yandan ekonomik olarak her gün zayıflayan, küçük bir azınlığın emeksiz zenginleştiği, öte yandan ücretli çalışan kesimlerin gün geçtikçe fakirleştiği bir dönemi yaşamaktayız. Bunun üzerine, siyasal açıdan laikliğin her gün saldırıya uğradığı buna karşılık toplumsal bir muhalefetin baskıcı bir biçimde susturulduğu ve en önemlisi bu durum karşısında çocuklarımızın ve gençlerimizin sürekli umudunu kaybettiği bir dönemi yaşamaktayız. Bize göre, toplumsal umut kaybedilirse; toplumun bireyleri aidiyetlerini yitirirse sonu alınamaz bir çürüme kaçınılmazdır.

“Önce Mülkiye’de sonra Türkiye’de”

Hep beraber görmekteyiz ki geleceğimiz dediğimiz gençlerimiz, her geçen gün toplumsal aidiyetlerini kaybetmektedir. Buna Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri ve mezunları da dahildir. O halde öncelikli görevimiz bu akıntıya karşı durmak ve üzerimize düşen sorumluluk gereği mezunlarımızın aidiyet hissini geri getirmektir. Bunun için İzmir’de ikamet eden bütün okuldaşlarımıza ulaşıp yalnız olmadıklarını hatırlatacak, elimizden gelen desteği en üst seviyede sunmaktan imtina etmeyeceğiz. Önce Mülkiye’de sonra Türkiye’de.

“Birlikte yapacağız”

Üzerimize aldığımız sorumluluk gereği öncelikli olarak yeni mezunlarımızdan başlayarak hiçbir mezunumuzun yalnız olmadığı, bizim güçlü ve dayanışmacı bir camia olduğumuzu tekrardan hatırlatmalıyız. Hiçbir ayrımcılığa izin vermeyecek, hiçbir bölünmeyi kabul etmeyeceğiz. Üreteceğimiz projeler ve yapacağımız etkinlikler ile birlikteliğimizi perçinlemek öncelikli hedeflerimizdendir. Bize göre şube olarak gücümüz ve inancımız tam olduğu müddetçe, çabamız asla boşa gitmeyecektir.

“Şehrimize değer katacak, ona borcumuzu ödeyeceğiz.”


İzmir İlinde gerçekleşen hiçbir kültür ve sanat faaliyetinden habersiz olmayacağız. Bize göre kent yaşamının damarlarında akan kan “sanattır.” Bütün sanat faaliyetlerinde iş birliklerimizi geliştireceğiz. Ülkemizin en özgür kadın şehrini daha da özgür kılacak etkinlikler başta olmak üzere toplumsal ve demokratik etkinliklerde yerimizi alacak ve destek olacağız.

Çalışma Gruplarımız


İzmir'de Mülkiyeliler Birliğinin yerel yönetimler ve örgütler nezdinde son dört yıldır artmış olan görünürlüğünü ve saygın yerini daha da ileri seviyeye taşımak, ulusal ve uluslararası bağlantılarını ve iş birliklerini mümkün olduğu ölçüde geliştirmek kararlılığındayız. Bu bağlamda, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Hayvan Hakları, Sağlıklı Yaş Alma, Doğa Yürüyüşü, Engelli Hakları, Deprem ve Kentsel Dönüşüm, İnsan Kaynakları ve Gezi Çalışma Gruplarımızla güçlü ve kamuoyu oluşturacak etkinliklerimizi sürdürecek, ihtiyaca göre bunların yanına yenilerini ekleyecek, gurur duyduğumuz “Mülkiye Kitap” ve “Mülkiye Tiyatro” Kulüplerimizin faaliyetine hız kesmeden devam etmesini sağlayacağız.


Politikalarımızı bütün camiamızın katkıları ile ortaklaşa belirleyecek, sahip olduğumuz tecrübe ve birikimi paylaşmaktan asla çekinmeyecek, her bir üyemizi gücümüzün paydaşları görerek aynı değerle kapsayacağız.

“Toplumsal sorumluluklarımızla varız”

Her türlü ayrımcılık ile mücadele edecek, hiçbir kent sorununa duyarsız kalmayacağız. İlkemiz; sorumluluk alanın, söz hakkının olduğu yönündedir. O halde üzerimize düşen hiçbir sorumluluktan geri durmayacak, bunu yaparken de bu sorumluluğu üyelerimiz ile paylaşacağız.

“İlkemiz çağdaşlık, pusulamız Cumhuriyet”

Cumhuriyetimizin kuruluş değerlerine, çağdaş uygarlık yolu hedefine, özüyle-sözüyle laik, sosyal, demokratik hukuk devleti niteliklerine, kuvvetler ayrılığı, liyakati esas alan denetlenebilir şeffaf kamu yönetimi ilkelerine sıkı sıkıya bağlı, sosyal ve kamusal haklar ve kamu yararı konularında duyarlı, emekten yana, özgürlük, eşitlik ve kardeşlik içinde bir dünya özlemine sahip Mülkiyelileriz.

"Duyarlı, tutarlı, kararlı olacağız”

"Mülkiye'yi Mülkiye" yapan bu değerlerin yol göstericiliğinde duyarlı, tutarlı ve kararlı olacağız.
Üzerimize aldığımız yükün farkındayız. Ancak biz “Mülkiyeliler” vazifeye atılmak için içinde bulunduğumuz vaziyetin ahval ve şeraitini düşünemeyiz.

Önce Mülkiye için sonra Türkiye için hep birlikte mücadele etmeye, birlikte yönetmeye talibiz.

Mülkiye İçin Hep Birlikte!