Header

My supercool header

Kent ve Çevre Çalışmaları Grubu

Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi çatısı altında; doğal çevrenin korunması, kent kimliğine sahip sürdürülebilir şehirler ve yerleşmeler oluşturulması esasında; mümkün olduğu ölçüde, kamu kurumları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde; doğal çevrenin korunması, planlama, dönüşüm, güvenli yapılaşma konularında çalışmalar yaparak, elde edilen ideal ölçütler nazarında, toplumun tüm kesimlerini sürece dahil etmek suretiyle sürecin aktif olarak yönlendirilmesi için faaliyetler yürütmek amacıyla teşkil edilmiştir.