Header

My supercool header

Tarihçe

Mülkiyeliler Birliği Tarihi

1946 yılında kurulan Mülkiyeliler Birliği, Mülkiye mezunlarının kurduğu üçüncü dernektir. Mezunların kurdukları ilk dernek , Ağustos 1908’de İstanbul’da kurulan Mekteb-i Mülkiyye Mezunları İttihad ve Teavün Cemiyeti (Mülkiye Mezunları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği)’dir. İkincisi ise, Aralık 1921’de yine İstanbul’da kurulan Mülkiye Mezunları Cemiyeti’dir. 

Mülkiyeliler Birliği ise 1943 yılı mezunları Ahmet Alpaslan, Asaf Kemal Aydar, Cevdet Özden, Cemal Tekinel, Faruk Aker, Halit Tokullugil (Hasar), Halit Işıl, Hüsamettin Kılıç, Hayri Öncel, Naci Erten, Naci Tibet, Rahmi Tuncağıl, Sadettin Atay, Süleyman Sırrı Agun, Selahattin Akalın, Turhan Energin, Ziya Eralp ve Zeki Toker tarafından kurulur. 

Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi 05.09.1965 yılında Zekeriya GELİKBİLEKLİ, ,Muzaffer KOKER, Dündar SOYER, Hakkı GÖRÜN, Orhan HAMURCU tarafından kurulmuştur.