Header

My supercool header

Mülkiye Tarihi

Mülkiye Tarihi

Mülkiye tarihi, 1859 yılında İmparatorluğun kötü giden durumunu düzeltmek için batılı, çağdaş sistemin kurulması ve bu yeni sistemi yürütecek idarecilerin yetişmesi amacıyla Mekteb-i Fünun-u Mülkiye’nin açılışı ile başlar. Dönemin padişahı Abdülmecit’tir. Daha sonra ise padişah II. Abdülhamit’le sorunlu bir ilişki içinde olan okul, Mekteb-i Mülkiye-i Şahane adını alır. İlk kez yabancı öğrenciler bu dönemde Mülkiye’ye gelirler.

Beden eğitimi ve spor dersleri başlar, okul binası Yıldız’a taşınır. II. Meşrutiyet’le gelen İttihatçıların aldığı bir kararla Okul kapatılır. Bu dönemde kurulan Müdavimin-i Mülkiye Cemiyeti Türkiye’de kurulan ilk öğrenci cemiyetidir. 
I. Dünya Savaşı’nın ilk üç yılında Mülkiye kapalı kalır. Bu arada okulun adı Mekteb-i Mülkiye olmuştur.

Talat Paşa’nın çabalarıyla okul tekrar açılır. Kurtuluş Savaşı başlamadan 17 yaşında bir Mülkiye öğrencisi Cemal Edhem Yeşil, Mülkiye Marşı’nı yazar. Kurtuluş Savaşı sonrasında Mülkiye Mektebi, Cumhuriyet memurları’nı yetiştirme görevini üstlenir.

Mülkiye’nin 76. kuruluş yıldönümünde okulun adı Siyasal Bilgiler Okulu olur. Atatürk dil devrimine uyarak, Mülkiye Mektebi’nin deadını değiştirmiştir. 1936’da okul Ankara’ya Cebeci’deki yeni binasına taşınır, bu bina kuruluşundan itibaren 9. binasıdır.  

1940’lar üniversitelerin yeniden örgütlenme yıllarıdır. 1949’da Siyasal Bilgiler Okulu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi olur.

1950 1960 dönemi  fakülte öğretim üyelerinin ve öğrencilerinin ülke siyasi yaşamında etkin rol almalarına  sahne olur. Mülkiye tarihine "Kanlı Cuma" olarak geçen  29 Nisan 1960'ta birçok öğrenci ve öğretim üyesi yaralanır, fakülte binası büyük ölçüde tahrip olur.


1960’ı  takibeden yılarda  okulda "İnek Bayramları" geleneksel hale gelir. 1970’lerde Mülkiye, dönemin siyasi iktidarına karşı saflarda yerini alır. Bu yıllarda okul “Solcu  Mülkiye”  olarak tanınır. 

 

1976 -1980’li yıllar, Mülkiye öğretim üyeleri ve öğrencileri açısından  zor günlerin yaşandığı, beş öğrencisini  kaybettiği  dönemdir.


1980 sonrasında ise Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde eğitim, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Maliye, İşletme, İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler bölümleri olmak üzere 6 bölüm olarak düzenlenir. 1981'de Sosyal Politika Enstitüsü kurulan Fakültede, 1989-1990 öğretim döneminden itibaren isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması getirilmiştir.