Header

My supercool header

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu

Mülkiyeliler Birliği Derneği İzmir Şubesi bünyesinde faaliyet gösteren Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konularında farkındalık oluşturmayı ve toplumu bilinçlendirmeyi amaçlayan dinamik bir inisiyatiftir. Grup, Mülkiye geleneğine uygun olarak, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda adaletli ve kapsayıcı bir yaklaşım benimseyerek, cinsiyet ayrımcılığına karşı mücadele etmektedir. Misyonu, toplumda var olan cinsiyet eşitsizliklerine karşı durmak ve eşitlikçi bir toplumun oluşumuna katkıda bulunmaktır.

Çalışma grubu, çeşitli etkinlikler, seminerler, paneller ve kampanyalara katılarak toplumun farkındalık düzeyini artırmayı hedeflemektedir. Bu etkinliklerden elde edilen tecrübeler aracılığı ile cinsiyet eşitliği konusunda bilinçlendirme ve toplumda olumlu değişiklikler yaratmaya çalışmaktadır. Ayrıca, kadın hakları, cinsiyet rolleri, eşitlikçi politikalar ve cinsiyet temelli şiddet gibi konuları ele alarak, toplumsal tartışmaların ve bilincin artmasına katkı sağlamaktadır.

Mülkiye İzmir Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu, herkesin eşit haklara sahip olduğu bir toplumun oluşumu için aktif bir şekilde çalışmaktadır. Grup, dayanışma ve işbirliği ruhuyla hareket ederek, cinsiyet ayrımcılığına karşı mücadelede toplumun her kesiminden destek beklemektedir. Herkesi, bu önemli mücadelede yer almak ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilinçlenmek için çalışma grubuna katılmaya ve destek vermeye davet etmektedir.